06/09/2016

Despre noi

Scurt istoric:

În anul 2000, trei universități americane – University of Minnesota, University of Tulane și University of Maryland –

începeau o cercetare științifică denumită “Bucharest Early Intervention Program” – ”Programul de Intervenție Timpurie

București“. Proiectul era implementat de Fundatia SERA ROMÂNIA, iar finanțarea era asigurată de John T. and Catherine D.

MacArthur Foundation. Coordonarea științifică a studiului a aparținut Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului

(IOMC).

Programul a avut două obiective, unul social, de demarare a dezinstituționalizării copiilor din Centrul de Plasament

“Sfânta Ecaterina” din București și unul științific, de evidențiere a dezvoltării neurologice și cerebrale a copilului

aflat în trei situații: în familia naturală, în asistență maternală și în îngrijire rezidențială.

Din primele activități și rezultate ale programului s-a desprins o concluzie extrem de importantă: necesitatea înființării

unui institut de formare profesională și de cercetare științifică fundamentală care să crească nivelul calității

serviciilor și să sprijine dezvoltarea sistemului de protecție a copilului.

Astfel, în anul 2004, Fundația “Tulane”, Fundația SERA ROMÂNIA și Academia de Științe Medicale din România au pus bazele

Asociației pentru Dezvoltarea Copilului(ADC), iar în 2010 a fost creat Institutul pentru Dezvoltarea Copilului prin

asocierea Consiliului Local Sector 1 reprezentata prin DGASPC Sector 1 cu Fundația SERA Romania și ADC.

Institutul pentru Dezvoltarea Copilului este un proiect de interes public, fiind o structură fără personalitate juridică

în cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Copilului, cu scopul de a organiza și desfășura activități de cercetare, analiză,

dezvoltare strategică și programatică, formare de personal și aplicare practică a instrumentelor și metodelor realizate în

domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și în domeniile conexe acestuia.

Utilizând expertiza academică românească (Academia de Științe Medicale) și cea americană (Universitatea Harvard), precum și

experiența în managementul schimbării a Fundației SERA România, Institutul pentru Dezvoltarea Copilului are rolul de a

pilota și a dezvolta instrumente de evaluare, de a informa factorii de decizie și, mai cu seamă, de a disemina cunoștințele

și informația în scopul creșterii calității intervențiilor și al creării unor standarde adecvate de îngrijire a copilului

în dificultate și nu numai.

Membrii fondatori ai Asociației pentru Dezvoltarea Copilului:

Fundația Tulane

Fundatia SERA România

Academia de Știinte Medicale

Membrii asociați ai Institutului pentru Dezvoltarea Copilului:

Fundația SERA România

Asociația pentru Dezvoltarea Copilului

Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, reprezentat prin Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 1